התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אגודה עותמנית (להלן: " ההתאחדות") מילאה את יד נו לפנות אליכם כדלקמן: