השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, מנכ"ל המשרד, גיא סמט, סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי במשרד, אלעד עמיחי, וגורמי מקצוע נוספים, הציגו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת את הצעת החוק לטיפול בפסולת בניין.