המשרד משנה את התפיסה שהעדיפות היא בפיתוח המרחב העירוני, וימליץ לרמ"י לייצר תמריצים לפיזור האוכלוסייה ועידוד ההתיישבות הכפרית באמצעות סיבסוד קרקעות. לדברי מנכ"ל המשרד, המהלך ישולב בהסכמי גג למועצות האזוריות. פרופ' ערן פייטלסון, חבר איגוד המתכננים: "יהרוג את השוק בפריפריה"