הפארק הלוגיסטי שמקימה חברת נמלי ישראל בחיפה יציע שטחים אטרקטיביים לשחקנים מרכזיים בכלכלת סחר החוץ של ישראל, ויכלול שטחים ירוקים לרווחת התושבים. "אנחנו מייצרים מקומות עבודה ובד בבד מקפידים על עקרונות הקיימות", אומרים בחברה