רשות האוכלוסין וההגירה – חוזר ראש מינהל 07/2023.
להלן מידע חשוב נוסף במענה לשאלות נוספות שהתקבלו במשרדנו בנושא העברת תפעול קופת הפנסיה
של העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל לחברת "עמיתים":