לאור פעילות מאומצת של ההתאחדות אל מול משרד השיכון ופיקוד העורף הוציא
פיקוד העורף הנחיות מעודכנות עם התייחסות ספציפית לאתרי בניה ותשתיות לרבות
לעניין הפעלת עגורנים.