אנו מביאים לפניכם את עמדת התאחדות הקבלנים בוני הארץ באשר ל השלכות מלחמת 'חרבות ברזל' על
שוק הדיור בישראל וההשלכות באופן ספציפי על עיכובים בעבודות ועיכובים צפויים במסירת דירות.