בעקבות הרפורמה בייבוא שיזמו משרד האוצר ומשרד הכלכלה, נאלץ המכון לעשות שינויים
מהותיים בפעילותו בתחום הבנייה, במסגרתם אף נאלץ להביא לכדי סיום את העסקתם של כ-
150 מעובדיו, רבים מהם עובדי אגף הבניין של המכון.

הודעה משלימה ומבהירה בנוגע להודעת מכון התקנים מתאריך 10 בינואר 2023 בדבר
סיום ההתקשרות – ללקוחות אגף בניין