בהתאם לתקנה 52 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח 1988- נבקש לעדכן על ביטול רישום בפנקס הדגמים של פיגום ממוכן תלוי מדגם ZLP350LB של יצרן Wuxi Shenxi Construction Machinary ולהודיע על איסור השימוש בו עד להודעה חדשה , וזאת מהסיבות הבאות: