כך עולה מנתוני בנק ישראל. העלייה בגובה המשכנתא נרשמה על רקע ההבנה של הרוכשים שהריבית הגבוהה לא הולכת לרדת בקרוב, וחזרה של עסקאות במרכז במקום בצפון ובדרום. במקביל שיעור ההחזר החודשי הממוצע של משקי הבית מתוך הכנסתם הפנויה ממשיך לעלות והגיע לכ-29% – הנתון הגבוה בעשור האחרון