במסגרת ההחלטה יוקמו חמישה ישובים כפריים קהילתיים, אחד מהם עבור האוכלוסייה הבדואית. ראש הממשלה, נפתלי בנט: לא אקס טריטוריה ולא מערב פרוע, אלא מקום שמדינת ישראל נוכחת בו