אושרה הצעת המחליטים שהגישה שרת התחבורה מירי רגב לקביעת מכסה של עובדים זרים המיועדים לענף התשתיות. העובדים הזרים אשר יגויסו לעבודה בבינוי תשתיות ייבחנו מקצועית על ידי משרד התחבורה טרם הגעתם לישראל