תכנית "דירה בהנחה" היא עוד עטיפה שמטרתה לזרוק סוכריה לפלח קטן באוכלוסייה כדי להשתיק אותו במקום לפתור באמת את בעיית הדיור.