לראשונה, בתוכניות התחדשות עירונית שיוקדמו במסגרת החלופה לתמ”א 38 – אישור התוכנית במוסד התכנון יהווה גם את היתר הבנייה – דבר שיקצר בין 1-4 שנים בהליך.