התכנית האסטרטגית לפיתוח מרחב הנגב המערבי וחבל התקומה יוצאת לדרך: מתמקדת בתכנון אזורי ארוך טווח בין היתר בהיבטים של תשתיות, תעסוקה, אנרגיה, חקלאות וכיו"ב | "התוכנית מביאה תפיסה תכנונית חדשנית"