הכנס הבינלאומי השנתי של התאחדות הקבלנים בוני הארץ יתקיים באילת בתאריכים 16-19.6.21.
רישמו ביומנים.
הולך להיות מעניין, פרטים בקרוב.