התוכנית כוללת 333 יחידות דיור – מתוכן 251 דירות קטנות, מרכז ספורט ונופש, מבני ציבור ושטחים פתוחים