השבוע העניקה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף הכרמל היתר בנייה לפרויקט חדש בעתלית.