"המלחמה הוסיפה קושי עצום לענף הבנייה למגורים שהיה עוד לפני כן במשבר בעקבות הפועלים הפלסטינים שנגרעו", אמר רון אבידן, מנכ"ל אזורים בפאנל נדל"ן בהנחיית נטע לי בינשטוק במסגרת כנס כלכלת המחר של כלכליסט, BDO ובנק ירושלים