התוכנית שהוצגה והוצעה למשרד הביטחון: כ-50 אחוז מכלל יחידות הדיור שיוקמו בשכונה חדשה המתוכננת להיבנות ביישוב הגלילי – ישמרו לפרויקט משרתי הקבע, והשאר ישווקו לציבור הרחב