פחות משבוע אחרי שמועצת העיר אישרה פטור מהיטלי השבחה בפרויקטים של התחדשות עירונית ברוב שכונות העיר, מסתמן שהנושא יובא להצבעה מחודשת