המועדון צפוי לקום בהשקעה של כ-66 מיליון ש"ח בהתקשרות עם עיריית חדרה, לתקופה של כ-25 שנים. הולמס פלייס תהיה זכאית לכלל מהרווחים