מעתה הגשת בקשות להעסקת עובדים פלסטינים הינה דרך 'אתר למעסיק' ללא צורך בשליחת קובץ בקשה ללשכת השירות למעסיקים.
באתר תוכלו גם לצפות בעובדים הקיימים אצלכם ולבטל רשיונות

האפשרות להגשת בקשות להזמנת עובדים וביטול רשיונות דרך לשכות השירות למעסיקים (מדורי התשלומים) תהיה זמינה לחודש הקרוב ולאחר מכן תבוטל.
וההזמנות יתבצעו דרך האתר בלבד.

להלן סרטון הדרכה באתר החדש.
כפי שמצויין בסרטון, בעתיד יעודכן באתר מאגר העובדים שניתן להעסיק, יהיה אפשר לצפות בכניסת העובד לישראל ועוד.
יחד עם הרחבת המכסה ב 15,000 עובדים נוספים.