החברה הודיעה שנבחרה להקים פרויקט התחדשות עירונית בשכונה שבחיפה, הכולל הריסת 144 דירות קיימות ובניית מגדלים של עד 22 קומות ובנייה מרקמית. לחברה יש עוד כמה פרויקטים של התחדשות בשכונה