הריני לפנות אליכם כדי שתפעלו לקידום הצעת ההחלטה, אשר הופצה על ידי גורמי המקצוע במשרדי, בכל הנוגע להאצת הקליטה של עובדים זרים בענף הבניה בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"