אנו עושים את מיטב המאמצים על מנת להעניק לכם שירות מקצועי, יעיל ואיכותי וזאת במגוון ערוצים:
דוא"ל, קבלת קהל פרונטלית, טופס מקוון לפניות באתר הרשות, מענה טלפוני, מערכת מקוונת להגשת
בקשות והעלאת מסמכים אשר הושקה לאחרונה במסגרת הרחבת שירותים וכן מהפכה דיגיטלית שעושה
המינהל לטובת מתן שירות חדשני ומתקדם.