בית משפט מחוזי ירושלים קבע כי נפל פגם מהותי באישור תוכנית דניה הירוקה. בית המשפט קבע כי לא ניתן מענה לבעיה אמיתית של מילוט מהשכונה בזמן חירום