בעקבות המצב הביטחוני ומלחמת "חרבות ברזל", הוחלט להכריז על "מצב מיוחד" בארץ.
מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה פועל לשמור על רצף תפקודי ולהמשיך לתת שירות
חיוני לאזרחי המדינה.