שנת 2023 , החלה לא טוב. נקטעה מגמת הירידה במספר הנפגעים מתאונות בעבודות בנייה שאפיינה
2023 נהרגו בתאונות 8 עובדים, לעומת 3 עובדים בתקופה את השנים האחרונות. ברבעון 2
המקבילה אשתקד.