מטרתו של דו״ח זה הינה לפרסם מידע אודות אירועי הבטיחות בענף הבנייה מהשבועיים האחרונים מתוך כוונה
ללמוד, להפיק לקחים, להצביע על מגמות ולייעל את מאמצי המניעה והשיפור המתמיד