גל תאונות קשות וקטלניות פוקד את ענף הבניה והתשתיות בימים האחרונים. בשלושת
הימים הראשונים של השבוע השלישי של חודש אוגוסט דווחו 8 תאונות, 4 פועלים קיפדו את חייהם
בתאונות אלו.