מטרתו של דו״ח זה הינה לפרסם מידע ותובנות אודות אירועי הבטיחות
מהשבועיים האחרונים בענף הבניה, מתוך כוונה ללמוד, להפיק לקחים, להצביע על מגמות ולייעל
את מאמצי המניעה והשיפור המתמיד.