מטרתו של דו״ח זה הינה לפרסם מידע ותובנות אודות אירועי הבטיחות
מהשבועיים האחרונים בענף הבניה, מתוך כוונה ללמוד, להפיק לקחים, להצביע על מגמות ולייעל
את מאמצי המניעה והשיפור המתמיד.

להמשך קריאה