מתחילת השנה נהרגו 21 עובדים 1 במהלך ביצוע עבודות בנייה. 2 עובדים נוספים נהרגו כתוצאה
מפגיעת כלי רכב באתרי בנייה. בנוסף, 201 עובדים נפצעו בתאונות עבודה בענף הבנייה. רוב
הנפגעים הם כתוצאה מנפילה מגובה וכתוצאה מנפילת חפצים מהגובה.