מתחילת השנה נהרגו 20 עובדים 1 במהלך ביצוע עבודות בנייה. באיסוף הנתונים של השנים
האחרונות נמצא שהשיעור הממוצע של ההרוגים כתוצאה מנפילה מגובה ירד ל- 37% לעומת שיעור
ממוצע של כ- 70% בשנים שלפני כן. 2 עובדים נוספים נהרגו כתוצאה מפגיעת כלי רכב באתרי
בנייה. בנוסף, 181 עובדים נפצעו בתאונות עבודה בענף הבנייה. רוב הנפגעים הם כתוצאה מנפילה
מגובה וכתוצאה מנפילת חפצים מהגובה.