מתחילת השנה נהרגו 18 עובדים ( 12 הרוגים בתקופה המקבילה אשתקד) במהלך ביצוע עבודות
בנייה. 2 עובדים נוספים נהרגו כתוצאה מפגיעת כלי רכב באתרי בנייה. בנוסף, 157 עובדים נפצעו
בתאונות עבודה בענף הבנייה. רוב הנפגעים הם כתוצאה מנפילה מגובה וכתוצאה מנפילת חפצים
מהגובה.