מתחילת השנה נהרגו 18 עובדים במהלך ביצוע עבודות בנייה. 2 עובדים נוספים נהרגו כתוצאה
מפגיעת כלי רכב באתרי בנייה. בנוסף, 150 עובדים נפצעו בתאונות עבודה בענף הבנייה. רוב
הנפגעים הם כתוצאה מנפילה מגובה וכתוצאה מנפילת חפצים מהגובה.