במהלך השבועיים האחרונים נפגעו (בינוני עד קשה) 62 פועלים בתאונות באתרי בניה. 13 מהם
נפגעו כתוצאה מנפילה מגובה 
6כתוצאה מנפילת חפץ כבד ועוד 3 נפצעו ממסור דיסק