מטרתו של דו״ח זה הינה לפרסם מידע אודות אירועי הבטיחות מהשבועיים האחרונים בענף הבניה מתוך כוונה
ללמוד, להפיק לקחים, להצביע על מגמות ולייעל את מאמצי המניעה והשיפור המתמיד.