מתחילת השנה אירעו 85 תאונות עבודה חמורות בבניה, בהם נהרגו 10 פועלים ו- 87 נפצעו קשה/בינוני/אחר. נתח
משמעותי מהאירועים נובע מעבודה בגובה. רוב האירועים התרחשו באמצע היום, בשעות הצהריים.