רבעון מס' 3 של שנת 2022. חודשים יולי – ספטמבר 2022