רבעון מס' 2 של שנת 2022 , היה הרבעון הראשון שבו נרשמה ירידה משמעותית מאוד במספר
העובדים שמצאו את מותם במהלך עבודות בניה.