מתחילת השנה נהרגו 23 פועלים בתאונות בענף הבניה. אנו לקראת סיכום שנת 2022 ועד כה ניתן
לראות מ- 2019 מגמת ירידה משמעותית במספר ההרוגים בענף הבניה.