בתורת המצוינות הבטוחה אין פשרות! יש להקפיד מדי יום בכל האתרים לפתוח את היום בתדריך
בוקר, לבצע בדיקת מוכנות ולתדרך לפני כל משימה. יש לוודא שהעובדים מודעים לסיכונים
במשימה אליה הם נגשים וכמובן הקפדה על שימוש בציוד המגן בצורה תקינה. הקפידו על הערכים
והדגשים ששומרים על חיי העובדים.