תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (שלד וביסוס), התשפ"ג 2022