במסגרת פרויקט פינוי-בינוי הראשון בשכונה, תהרוס חברת אורון נדל"ן שלושה בניינים ברח' הגדוד העברי הכוללים 36 יח"ד סה"כ, ובמקומם ייבנו שני מגדלים- בני 32 ו-24 קומות, ובהם 274 יח"ד.