מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, התארח בועידת שמאי המקרקעין והכריז כי "ברביעי הקרוב בישיבת מועצת מקרקעי ישראל נביא בשורות משמעותיות למשרתי המילואים, שיובילו להנחות רציניות במחירי הדיור"