הוועדה המקומית חיפה אישרה פה אחד תוכנית בינוי ופיתוח של מתחם רוטשילד בשכונת קרית אליעזר. הוועדה גם אישרה להפקדה תוכנית פינוי-בינוי רחבה במתחם יפו תל אביב בשכונת קרית אליהו