ראשי עיריות ירושלים, ת"א-יפו וחיפה, וראש המועצה המקומית זמר התגייסו למנוע את אישור התוכנית ודורשים להביאה לדיון במועצה הארצית לבחינת הפקדתה להתנגדויות. ניר בן חיים, ראש העיר חדרה: "יש מי שדוחף באופן בלתי הגיוני תוכנית בלתי הגיונית, שתגרום נזק בלתי הגיוני"