הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על ירידה של כ-9% במספר התחלות הבנייה של דירות ברחבי הארץ, ונכון לסוף שנת 2023 כ-40% מאתרי הבנייה היו עדיין סגורים לחלוטין. מתוך הדירות להן הונפק היתר בנייה מאז תחילת המלחמה, ב-58% מהמקרים הבנייה טרם החלה, ודווח גם על עיכוב בגמר הבנייה של 32.7% מהמבנים – כאשר ביותר ממחציתם הרקע הוא המצב הביטחוני