הלירה הטורקית נפלה היום לשפל של כל הזמנים; מאז תחילת השנה המלט שמיובא לישראל התייקר בכ-15%, ולפי הערכות צפויה עליית מחירים נוספת – דבר שיקבל ביטוי גם במדד תשומות הבנייה